HOME > 広島大学工学同窓会概要

広島大学工学同窓会概要

 • 会長あいさつ

  冨田会長の挨拶

 • 沿革

  同窓会及び大学の設立から現在までの経過

 • 規約

  広島大学工学同窓会の規約

 • 組織図

  定款に定めた広島大学工学同窓会の組織

 • 支部構成

  全国にある地域・職域支部

 • 役員

  定款に定めた広島大学工学同窓会の役員